THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26A (2018-2020)

28 tháng 5, 2018
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch cho các lớp Cao học Khóa K26A (2018-2020): 1. Kế hoạch khai giảng 2. Kế hoạch học tập các môn tháng 6-8/2018 3. Danh sách các lớp (tạm thời) kèm theo Chi...

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC MÔN:

QK26A1.1 + SH26A1 - Thang 6-8.2018 (Chuyên ngành: Quản lý kinh tế + Công nghệ sinh học)

QK26A1.2 - Thang 6-8.2018 (Chuyên ngành Quản lý kinh tế)

QK26A1.3 - Thang 6-8.2018 (Chuyên ngành Quản lý kinh tế)

QK26A1.4 - Thang 6-8.2018 (Chuyên ngành Quản lý kinh tế)

QK26A1.5 - Thang 6-8.2018 (Chuyên ngành Quản lý kinh tế)

LH26A1.1 - QL26A1.1 - MT26A1 - CB26A1 - QĐ26A1 - Thang 6-8.2018 (Các chuyên ngành: Lâm học, Quản lý TNR, Khoa học Môi trường, Kỹ thuật Chế biến lâm sản, Quản lý đất đai)

LH26A1.2 - Thang 6-8.2018 (Chuyên ngành Lâm học)

 

DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC K26A


Chia sẻ

Tin nổi bật