Thông báo hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (02-03/6/2018)

24 tháng 5, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 các chuyên ngành

Thời gian: Ngày 02-03 tháng 6 năm 2018;

Địa điểm: Giảng đường G2, ĐH Lâm nghiệp.

Danh sách hội đồng xem trên tệp đính kèm:

HOIDONG-QLKT+KTNN-D1-2018.PDF

HOIDONG-LAMHOC-D1-2018.PDF

HOIDONG-QLTNR+KHMT-D1-2018.PDF


Chia sẻ

Tin nổi bật