Thông báo nộp học phí cao học năm 2018

23 tháng 4, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Nộp học phí cao học năm 2018.

Học viên cao học xem danh sách nợ học phí và nộp về Phòng Tài chính - kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Danh sách tệp đính kèm:

TB-Nophocphi-2018-K24B.pdf

TB-Nophocphi-2018-K25A.pdf

 


Chia sẻ

Tin nổi bật