Thông báo kết quả đánh giá năng lực Tiếng Anh B1 năm 2018 đợt 1

18 tháng 4, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Kết quả đánh giá năng lục tiếng Anh trình độ B1 năm 2018, đợt 1 tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tổng số thí sinh dự thi:     112 thí sinh;

Số thí sinh đạt kết quả:     105 thí sinh;

Số thí sinh không đạt:        07 thí sinh.

Nội dung thông báo và danh sách học viên xem trên tệp đính kèm:

TB-Ketqua-ThiB1-2018-dot1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật