KẾ HOẠCH HỌC VÀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP THÁNG 8.2018

30 tháng 7, 2018
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch học và thi của các lớp cao học các chuyên ngành tháng 8/2018. Đề nghị giảng viên, học viên và những người có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Kế hoạch sau đại học tháng 8 năm 2018


Chia sẻ

Tin nổi bật