Thông báo kế hoạch ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh B1, năm 2017 đợt 1

18 tháng 4, 2017

Trường Đại học lâm nghiệp thông báo:

Kế hoạch ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh B1, theo khung tham chiếu Châu Âu năm 2017, đợt 1

Thời gian ôn thi: Từ 21/4 - 23/4/2017

Thời gian thi     : Ngày 06/5/2017

Lệ phí dự thi cho 04 kỹ năng: 2.000.000 đ/ thí sinh (Hai triệu đồng)

Nội dung thông báo và lịch ôn, thi xem trên tệp đính kèm:

Thongbao-KehoachthiB1-2017-dot1

Lich-Onthi-B1-2017-dot1

Lich-Thi-B1-2017-dot1


Chia sẻ

Tin nổi bật