Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS: Ngô Văn Long

30 tháng 3, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh: Ngô Văn Long

Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng;       Mã số: 62620208

Tên luận án: " Nghiên cứu cấu trúc rừng trước và sau khai thác nhằm đề xuất biện pháp khai thác và nuôi dưỡng tự nhiên tại Tây Nguyên".

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự!


Chia sẻ

Tin nổi bật