Thời khóa biểu tháng 04 năm 2017, chương trình cao học

23 tháng 3, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Thời khóa biểu tháng 04 năm 2017 của các lớp cao học

Đề nghị các lớp nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch của Phòng.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm: 

TKB-T4.2017-CB22A+CB22B

TKB-T4.2017-CB24B1

TKB-T4.2017-KT24A1

TKB-T4.2017-KT24B1

TKB-T4.2017-LH23B1

TKB-T4.2017-LH24A1

TKB-T4.2017-LH24B1

TKB-T4.2017-MT24A1

TKB-T4.2017-MT24B1.1

TKB-T4.2017-MT24B1.2

TKB-T4.2017-QK23B1.1

TKB-T4.2017-QK23B1.2

TKB-T4.2017-QK23B1.4+06HV-QK24A1.3

TKB-T4.2017-QK24A1.1+QK24A1.3

TKB-T4.2017-QK24A1.2

TKB-T4.2017-QK24B1

TKB-T4.2017-QL24A1

TKB-T4.2017-QL24B1.2

TKB-T4.2017-QL24B1.3

TKB-T4.2017-QL24B1

TKB-T4.2017-SH24B1


Chia sẻ

Tin nổi bật