Thông báo Lịch thi, hiệu lệnh và danh sách phòng thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 năm 2018 đợt 1

5 tháng 4, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Lịch thi, hiệu lệnh và danh sách phòng thi kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2018 đợt 1.

Thí sinh xem thông tin trên tệp đính kèm:

LICHTHI-HIEULENH-2018D1.PDF

SODOPHONGTHI-B1-2018-DOT1.PDF

PHONGTHI-01.PDF

PHONGTHI-02-PDF

PHONGTHI-03.PDF

PHONGTHI04.PDF

BANTHI-NOI-S.01.PDF

BANTHI-NOI-S.02.PDF


Chia sẻ

Tin nổi bật