Thông báo về việc nhận đơn đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2018, đợt 1

27 tháng 2, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Nhận đơn đăng ký ôn tập, thi đánh giá năng lực tiếng Anh và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu năm 2018, đợt 1.

Thời gian nhận đơn: từ 26/02/2018 đến 16/3/2018;

Địa điểm nhận đơn: Phòng 203, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nội dung thông báo và mẫu đơn xem trên tệp đính kèm:

Thongbao-nhandon-dk-B1-2018-d1.pdf

Maudondangky.docx


Chia sẻ

Tin nổi bật