Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lần 3 của đợt 1 năm 2018 (ngày bảo vệ 16 - 17/6/2018). 11 tháng 6, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo danh sách hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (lần thứ 3)

Đọc tiếp
DANH SÁCH TẠM THỜI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26A (2018 - 2020) 4 tháng 6, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo danh sách tạm thời các lớp Cao học. Các học viên căn cứ theo danh sách lớp và kế hoạch học của lớp để thực hiện. Chi tiết xem file gửi kèm!

Đọc tiếp
Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lần 2 của đợt 1 năm 2018 (ngày bảo vệ 09 - 10/6/2018). 1 tháng 6, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 các chuyên ngành Thời gian bảo vệ: Ngày 09 - 10 tháng 6 năm 2018; Địa điểm bảo vệ: Giảng đường G2, ĐH Lâm...

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CAO HỌC THÁNG 6 NĂM 2018 1 tháng 6, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch các lớp cao học tháng 6/2018. Chi tiết theo file gửi kèm!

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26A (2018-2020) 28 tháng 5, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch cho các lớp Cao học Khóa K26A (2018-2020): 1. Kế hoạch khai giảng 2. Kế hoạch học tập các môn tháng 6-8/2018 3. Danh sách các lớp (tạm thời) kèm theo Chi...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 403 kết quả.
của 41

Tin nổi bật