Thông báo nhận đơn đăng ký thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 đợt 2 năm 2018 1 tháng 8, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc nhận đơn đăng ký thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 đợt 2 năm 2018. (Dành cho đối tượng học viên cao học của Nhà trường)

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH HỌC VÀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP THÁNG 8.2018 30 tháng 7, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch học và thi của các lớp cao học các chuyên ngành tháng 8/2018. Đề nghị giảng viên, học viên và những người có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đọc tiếp
Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Nguyễn Đình Hải 18 tháng 7, 2018

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Đọc tiếp
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018, đợt 2 14 tháng 7, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo: Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018, đợt 2 các chuyên ngành

Đọc tiếp
Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lần 3 của đợt 1 năm 2018 (ngày bảo vệ 16 - 17/6/2018). 11 tháng 6, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo danh sách hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (lần thứ 3)

Đọc tiếp
DANH SÁCH TẠM THỜI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26A (2018 - 2020) 4 tháng 6, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo danh sách tạm thời các lớp Cao học. Các học viên căn cứ theo danh sách lớp và kế hoạch học của lớp để thực hiện. Chi tiết xem file gửi kèm!

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 410 kết quả.
của 41

Tin nổi bật