Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2017, đợt 1

9 tháng 11, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017, đợt 1, danh cho các chuyên ngành

1. Lâm sinh                                 : 10 Chỉ tiêu

2. Điều tra và Quy hoạch rừng: 10 Chỉ tiêu

3. Kỹ thuật cơ khí                        : 10 Chỉ tiêu

4. Kỹ thuật chế biến lâm sản    : 10 Chỉ tiêu

5. Quản lý tài nguyên rừng        : 10 Chỉ tiêu

6. Kinh tế nông nghiệp               : 15 Chỉ tiêu

Nội dung thông báo xem trên tệp đính kèm:

Thongbaotuyensinh-Tiensi-2017.dot1.pdf

Thongbao-tuyensinh-TS.KTNN.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật