Kết quả chấm thi tuyển sinh sau đại học năm 2016, đợt 2

7 tháng 10, 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO

Kết quả chấm thi tuyển sinh sau đại học năm 2016, đợt 2

Nội dung và danh sách kết quả thí sinh xem trên tệp đính kèm:

Ketquachamthi-sdh-2016,dot2.pdf

 


Chia sẻ

Tin nổi bật