Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 2

11 tháng 10, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Danh sách các phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 2;

Danh sách từng phòng thí sinh xem trên tệp đính kèm:

Danhsachphongthi-01-10.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật