THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA NGHIÊN CỨU SINH

15 tháng 11, 2014

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của rừng trồng cao su (Hevea brasiliensis) đến môi trường ở vùng Băc Trung Bộ.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

Họ tên NCS: Trương Tất Đơ

Khóa đào tạo: Khóa 20/2010

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 62.62.02.05

Họ tên người hướng dẫn khoa học:

            1. GS.TS Vương Văn Quỳnh - Trường Đại học Lâm nghiệp;

             2. PGS.TS Võ Đại Hải - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.


Chia sẻ

Tin nổi bật