KÊ HOẠCH TOÀN KHÓA DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014

1 tháng 12, 2014

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Kế hoạch toàn khóa dành cho Nghiên cứu sinh năm 2014 của các chuyên ngành:

- Điều tra và Quy hoạch rừng;     Mã số: 62 62 02 08

- Kỹ thuật chế biến lâm sản;         Mã số: 62 54 03 01

- Kỹ thuật cơ khí;                             Mã số: 62 52 01 03

- Lâm sinh;                                       Mã số: 62 62 02 05

Nội dung chi tiết kế hoạch xem trên file đính kèm:

Kehoachtoankhoa-NCS-DieutravaQuyhoachrung.3nam.pdf

Kehoachtoankhoa-NCS-DieutravaQuyhoachrung-4nam.pdf

Kehoachtoankhoa-NCS-Kythuatcokhi.pdf

Kehoachtoankhoa-NCS-Kythuatchebienlamsan.pdf

Kehoachtoankhoa-NCS-Lamsinh.pdf

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Lâm nghiệp; Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

ĐT liên hệ: 0433 840 541 


Chia sẻ

Tin nổi bật