DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ TƯ CÁCH DỰ THI KÉT THÚC MÔN THÁNG 10/2014 NGÀNH K22(LH, CB, CK)

10 tháng 10, 2014

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Danh sách học viên đủ tư cách dự thi kết thúc học phần các môn (từ tháng 6 đến tháng 9)

Mọi thắc mắc học viên gửi về bộ phận kế hoạch Phòng Đào tạo sau đại học

ĐT: 0433 840 541

Chi tiết danh sách như file đính kèm:

Dsthi.Sinhthairung.LH22A1(THIGHEP).pdf

Dsthi.Sinhthairung.LH22A1.pdf

Dsthi.Tienganh1.LH22A1, CK22A1, CB22A1.pdf

Dsthi.Triethoc.LH,CB,CK22A1.pdf

Dsthi.Xulythongke.LH22A1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật