Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho ncs Ngô Văn Hồng

1 tháng 8, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:     Ngô Văn Hồng

Ngành:                       Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

Tên luận án:             Vai trò của vốn xã hội và thể chế địa phương trong quản lý rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ.

Thời gian:                 08 giờ 30 phút, ngày 20 / 8 /2022

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự!


Chia sẻ