Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường, ncs Sing Soupanya

26 tháng 7, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:     Sing Soupanya

Ngành:                     Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

Tên luận án:             Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng sau cháy tại khu rừng phòng hộ Nam Ngưm, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thời gian:                 08 giờ 30 phút, ngày 08 / 8 /2022

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ