Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho ncs Nguyễn Trọng Quyền

11 tháng 7, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:     Nguyễn Trọng Quyền

Ngành:                       Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

Tên luận án:             Nghiên cứu cơ sở khoa học bảo tồn nguồn gen các loài thuộc chi Lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa.

Thời gian:                 08 giờ 30 phút, ngày 26 / 7 /2022

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ