Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, ncs Hoàng Minh Hòa

10 tháng 5, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:     Hoàng Minh Hòa

Ngành:                       Kỹ thuật cơ khí,      Mã số: 9520103

Tên luận án:             Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu của máy chữa cháy rừng bằng đất cát.

Thời gian:                 08 giờ 30 phút, ngày 24 / 05 /2022

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ