Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, ncs Hà Văn Hoan

22 tháng 4, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:     Hà Văn Hoan

Ngành:                      Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

Tên luận án:             Nghiên cứu tính đa dạng thực vật làm cơ sở cho công tác bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thời gian:                 08 giờ 30 phút, ngày 06 / 5 /2022

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ