Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở, ncs Sing Soupanya

6 tháng 10, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho:

Nghiên cứu sinh:     Sing Soupany

Ngành:                      Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

Tên luận án:             Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng sau cháy tại khu rừng phòng hộ Nam Ngưm, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thời gian:                 08 giờ  30 phút, ngày 25 / 10 /2021.

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo.


Chia sẻ