Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, ncs Sounthone Douangmala

5 tháng 10, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:      Sounthone Douangmala

Ngành:                       Lâm sinh,      Mã số: 9620205

Tên luận án:             Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân giống loài Gõ Đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Crain) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoai Nhang, huyện Xaythany, thủ đô Viêng chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thời gian:                  08 giờ  30 phút, ngày 18 / 10 /2021.

Địa điểm:                   Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.


Chia sẻ