Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở, ncs Lê Thị Ngân

28 tháng 9, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho:

Nghiên cứu sinh:     Lê Thị Ngân

Ngành:                      Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

Tên luận án:             Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng.

Thời gian:                 08 giờ  30 phút, ngày 06 / 10 /2021.

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo.


Chia sẻ