Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, ncs Nguyễn Văn Huyến

28 tháng 9, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho:

Nghiên cứu sinh:     Nguyễn Văn Huyến

Ngành:                       Kỹ thuật chế biến lâm sản,      Mã số: 9549001

Tên luận án:            Nâng cao tính kỵ nước và chống tia UV cho gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis) bằng công nghệ phủ ZnO.

Thời gian:                 08 giờ 30 phút, ngày 05 / 10 /2021.

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo.


Chia sẻ