Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường, ncs Tô Quốc Huy

27 tháng 9, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:     Tô Quốc Huy

Ngành:                       Kỹ thuật cơ khí,      Mã số: 9520103

Tên luận án:             Nghiên cứu khả năng kéo bám và ổn định của liên hợp máy kéo bánh hơi với cày chăm sóc rừng làm việc trên đất dốc.

Thời gian:                 08 giờ  30 phút, ngày 11 / 10 /2021.

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính báo. 


Chia sẻ