Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, ncs Saly Sitthivong

20 tháng 5, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh:     Saly Sitthivong

Ngành:                       Quản lý tài nguyên rừng,      Mã số: 9620211

Tên luận án:             Đa dạng thành phần loài và quan hệ di truyền của họ Tắc kè (Gokkonidae) ở một số khu vực núi đá vôi tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Thời gian:                 08 giờ 30 phút, ngày 01 / 6 /2022

Địa điểm:                  Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự


Chia sẻ