Thay đổi kế hoạch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Tô Quốc Huy

3 tháng 8, 2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19; Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Tô Quốc Huy; Công văn 401/ĐHLN-ĐTSĐH ngày 19/7/2021 về việc đăng thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Tô Quốc Huy trên báo Hà Nội Mới (Báo đăng ngày 23/7/2021); Giấy mời đã gửi ngày 20/7/2021 tới thành viên Hội đồng và người hướng dẫn về kế hoạch tổ chức bảo vệ cho NCS Tô Quốc Huy.

Nhà trường kính báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức bảo vệ luận án cho NCS Tô Quốc Huy từ ngày 06/8/2021 sang ngày 25/8/2021, cụ thể:

Thời gian bảo vệ:                     08 giờ 30 phút, ngày  25/8/2021

Địa điểm điểm bảo vệ:             Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự!


Chia sẻ