Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Thananh Khotpathoom

12 tháng 1, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh: Thananh Khotpathoom;

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng;       Mã số: 9620211

Tên luận án: "Nghiên cứu hiện trạng, phân bố và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Nai cà tông (Rucervus eldii M'Clelland, 1842) tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào".

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.


Chia sẻ

Tin nổi bật