Kết quả chấm thi tuyển sinh sau đại học năm 2017, đợt 1

24 tháng 3, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Kết quả chấm thi tuyển sinh sau đại học năm 2017, đợt 1 của các chuyên ngành

1. Quản lý kinh tế

2. Lâm học

3. Quản lý tài nguyên rừng

4. Kinh tế nông nghiệp

5. Mỹ thuật ứng dụng

6. Khoa học môi trường

Nội dung danh sách điểm thí sinh xem trên tệp đính kèm:

KetQua-ChamThi-TuyenSinh-SauDaiHoc-2017-dot1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật