Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 1

9 tháng 11, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 1 các chuyên ngành:

1. Lâm học                                         : 40 chỉ tiêu

2. Kinh tế nông nghiệp                    : 40 chỉ tiêu

3. Quản lý tài nguyên rừng             : 60 chỉ tiêu

4. Công nghệ chế biến lâm sản     : 15 chỉ tiêu

5. Kỹ thuật cơ khí                               : 20 chỉ tiêu

6. Khoa học môi trường                    : 25 chỉ tiêu

7. Công nghệ sinh học                      : 20 chỉ tiêu

8. Quản lý kinh tế                                : 100 chỉ tiêu

9. Mỹ thuật ứng dụng                         : 15 chỉ tiêu

Nội dung thông báo xem trên tệp đính kèm:

Thongbaotuyensinh-Thacsi-nam2017-dot1.pdf

Doituongmienthi-Ngoaingu.pdf

Danhmucnganhdung-nganhgan.pdf

Thongbao-tuyensinh-thacsi-Mythuatungdung.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật