Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi tiếng Anh B1 đợt 1 năm 2020

2 tháng 6, 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi tiếng Anh B1 đợt 1 năm 2020.

Nội dung và danh sách xem trên tệp đính kèm:

KetquathiB1-d1-2020.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật