Thông báo nhận đơn đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu đợt 1, năm 2020

4 tháng 2, 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc nhận đơn đăng ký ôn tập, thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu đợt 1, năm 2020 như sau:

1. Đối tượng đăng ký dự thi:

Học viên cao học tại Trường Đại học Lâm nghiệp;

2. Thủ tục đăng ký dự thi:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

- 03 ảnh 3x4 dán kèm theo đơn đăng ký dự thi;

- Lệ phí ôn và dự thi sẽ được thông báo trên cơ sở danh sách thí sinh đăng ký.

3. Thời gian tổ chức:

- Thời gian nhận đơn: Từ 10/02/2020 đến 28/02/2020 (Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần);

- Thời gian ôn thi: Dự kiến ôn thi 07- 08/3/2020;

- Thời gian: Dự kiến tổ chức thi ngày 21/3/2020.

Nội dung đăng ký học viên xem trên tệp đính kèm:

TB-Dangkyduthi-tiengAnh-B1-d1-2020.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật