Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2020

17 tháng 11, 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho các học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn đợt 1 năm 2020 và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).

Thời gian: 9h00, thứ 7 ngày 21 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nội dung thông báo và Quyết định công nhận tốt nghiệp xem trên tệp đính kèm:

Thongbaobegiang-dot1-2020.pdf

QD1455-Congnhantotnghiepths.pdf

QD1789-Congnhantotnghiepths.pdf

QD2094-Congnhantotnghiepths.pdf


Chia sẻ