Thời khóa biểu
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP CỦA KHÓA 27A (2019-2021) 22 tháng 5, 2019

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch khai giảng và học tập các học phần cho các học viên khóa 27A các chuyên ngành.

Đọc tiếp
Kế hoạch các lớp sau đại học từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019 26 tháng 4, 2019

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch đào tạo các lớp sau đại học tháng 4-6/2019.

Đọc tiếp
Kế hoạch các lớp cao học tháng 3 năm 2019 25 tháng 2, 2019

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch học của các lớp cao học các chuyên ngành tháng 3 năm 2019.

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA - 2018 ĐỢT 2 (K26B) 30 tháng 11, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch toàn khóa cho học viên cao học năm 2018 đợt 2 (Khóa 26B) các chuyên ngành.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 78 kết quả.
của 8

Tin nổi bật