Thời khóa biểu tháng 11 năm 2017, chương trình cao học

9 tháng 1, 2018

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Thời khóa biểu tháng 11 năm 2017 của các lớp cao học

Đề nghị các lớp nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch của Phòng.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm: 

CB24B1 - Thang 11.2017

KT24B1 - KT25A1 - Thang 11.2017

LH24B1 - LH25A1 - Thang 11.2017

MT24A1 - Thang 11.2017

MT24B1.1 - Thang 11.2017

MT24B1.2 - Thang 11.2017

MT25A1.1 - Thang 11.2017

MT25A1.2 - Thang 11.2017

QK24B1 - Thang 11.2017

QK25A1.1 - Thang 11.2017

QK25A1.2 - Thang 11.2017

QK25A1.3 - Thang 11.2017

QL25A1 - Thang 11.2017


Chia sẻ

Tin nổi bật