THỜI KHÓA BIỂU SAU ĐẠI HỌC THÁNG 4/2018

29 tháng 3, 2018
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo thời khóa biểu tháng 4/2018. (Chi tiết xem file đính kèm)

Thời khóa biểu tháng 4/2018

Ngành Kinh tế nông nghiệp:

          KT24B1 - KT25A1 - 4.2018

 

Ngành Lâm học:

          LH24B1 - 4.2018

          LH25A1 - LH25B1.1 - 4.2018

          LH25B1.2 - 4.2018

 

Ngành Khoa học môi trường:

          MT24B1.1 - MT25A1.1 - 4.2018

          MT25B1 - 4.2018

          MT25A1.2 - 4.2018

 

Ngành Quản lý tài nguyên rừng:

         QL24B1 - 4.2018

          QL24B1.2 - 4.2018

          QL24B1.3 - 4.2018

          QL25A1 - QL25B1.1 - 4.2018

          QL25B1.2 - 4.2018

          QL25B1.3 - 4.2018

 

Ngành Mỹ thuật ứng dụng:

          MU25A1 - MU25B1 - 4.2018

 

Ngành Quản lý đất đai:

          QĐ25B1 - 4.2018

 

Ngành Quản lý kinh tế:

          QK24B1 - 4.2018

          QK25A1.1 - 4.2018

          QK25A1.2 - 4.2018

          QK25A1.3 - 4.2018

          QK25B1.1 - 4.2018

          QK25B1.2 - 4.2018

 

Ngành Công nghệ sinh học:

          SH24B1 - 4.2018

 

Ngành Chế biến lâm sản:

          CBLS24B1 - 4.2018

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật