KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP CỦA KHÓA 27A (2019-2021) 22 tháng 5, 2019

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch khai giảng và học tập các học phần cho các học viên khóa 27A các chuyên ngành.

Đọc tiếp
Kế hoạch các lớp sau đại học từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019 26 tháng 4, 2019

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch đào tạo các lớp sau đại học tháng 4-6/2019.

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA - 2018 ĐỢT 2 (K26B) 30 tháng 11, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch toàn khóa cho học viên cao học năm 2018 đợt 2 (Khóa 26B) các chuyên ngành.

Đọc tiếp
LỊCH HỌC VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26B (2018 ĐỢT 2) 28 tháng 11, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch khai giảng, nhập học và học các môn thuộc chương trình đào tạo cho các lớp học viên khóa 26B - năm 2018 đợt 2 (2018-2020).

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9.2018 23 tháng 8, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch học tập tháng 9.2018.

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26A (2018-2020) 28 tháng 5, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch cho các lớp Cao học Khóa K26A (2018-2020): 1. Kế hoạch khai giảng 2. Kế hoạch học tập các môn tháng 6-8/2018 3. Danh sách các lớp (tạm thời) kèm theo Chi...

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU SAU ĐẠI HỌC THÁNG 4/2018 29 tháng 3, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo thời khóa biểu tháng 4/2018. (Chi tiết xem file đính kèm)

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 54 kết quả.
của 6

Tin nổi bật