KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA - 2018 ĐỢT 2 (K26B) 30 tháng 11, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch toàn khóa cho học viên cao học năm 2018 đợt 2 (Khóa 26B) các chuyên ngành.

Đọc tiếp
LỊCH HỌC VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26B (2018 ĐỢT 2) 28 tháng 11, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch khai giảng, nhập học và học các môn thuộc chương trình đào tạo cho các lớp học viên khóa 26B - năm 2018 đợt 2 (2018-2020).

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9.2018 23 tháng 8, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch học tập tháng 9.2018.

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH HỌC VÀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP THÁNG 8.2018 30 tháng 7, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch học và thi của các lớp cao học các chuyên ngành tháng 8/2018. Đề nghị giảng viên, học viên và những người có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đọc tiếp
DANH SÁCH TẠM THỜI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26A (2018 - 2020) 4 tháng 6, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo danh sách tạm thời các lớp Cao học. Các học viên căn cứ theo danh sách lớp và kế hoạch học của lớp để thực hiện. Chi tiết xem file gửi kèm!

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CAO HỌC THÁNG 6 NĂM 2018 1 tháng 6, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch các lớp cao học tháng 6/2018. Chi tiết theo file gửi kèm!

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26A (2018-2020) 28 tháng 5, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch cho các lớp Cao học Khóa K26A (2018-2020): 1. Kế hoạch khai giảng 2. Kế hoạch học tập các môn tháng 6-8/2018 3. Danh sách các lớp (tạm thời) kèm theo Chi...

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2018 27 tháng 4, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch tháng 5/2018. Đề nghị các thầy cô và các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện. Chi tiết xem tại file đính kèm. Trân trọng!

Đọc tiếp
THỜI KHÓA BIỂU SAU ĐẠI HỌC THÁNG 4/2018 29 tháng 3, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo thời khóa biểu tháng 4/2018. (Chi tiết xem file đính kèm)

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 69 kết quả.
của 7

Tin nổi bật