Thông báo lịch học bổ sung kiến thức - điều kiện dự thi cao học đợt 1 năm 2019

18 tháng 3, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Lịch học bổ sung kiến thức - điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 1.

Thời gian: từ 20/3 đến 05/4/2019 

Địa điểm: Giảng đường G2, ĐH Lâm nghiệp.

Thí sinh xem chi tiết lịch học trên tệp đính kèm:

Lichhoc-bosungkienthuc-2019-dot1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật