Lịch thi tháng 10 năm 2016

28 tháng 9, 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 10 năm 2016:

Lịch thi - Tháng 10 năm 2016 - Lớp KT23A1.1

Lịch thi - Tháng 10 năm 2016 - Lớp QK23B1.1

Lịch thi - Tháng 10 năm 2016 - Lớp QK23B1.2

Lịch thi - Tháng 10 năm 2016 - Lớp QL23B1


Chia sẻ

Tin nổi bật