Lịch thi kết thúc học phần, tháng 09 năm 2017

27 tháng 9, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 09 năm 2017.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm:

LICHTHI-T9.2017-QK24A1.1+QK24A1.3

LICHTHI-T9.2017-QK24B1

LICHTHI-T9.2017-QK25A1.3


Chia sẻ

Tin nổi bật