Lịch thi tháng 4 năm 2016

4 tháng 4, 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 4 năm 2016;

Thông tin cụ thể xem trên tệp đính kèm:

Lichthi-T4.2016-LH23B1.1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật