Lịch thi tháng 2 năm 2016 - Cao học

22 tháng 2, 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 02 năm 2016;

Thông tin cụ thể xem trên tệp đính kèm:

Lichthi-T2.2016-KT22B1.1.pdf

Lichthi-T2.2016-KT23A1.pdf

Lichthi-T2.2016-LH22B1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật