Lịch thi tháng 11 năm 2016

4 tháng 11, 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 11 năm 2016:

Lichthi-T11.2016-LH23A1.1

Lichthi-T11.2016-QK23B1.3-TH

Lichthi-T11.2016-QK24A1.3-13HV-TH


Chia sẻ

Tin nổi bật