Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lần 3 của đợt 1 năm 2018 (ngày bảo vệ 16 - 17/6/2018).

11 tháng 6, 2018
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo danh sách hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (lần thứ 3)

Thời gian: 16 -17/6/2018

Địa điểm: Giảng đường G2, ĐH Lâm nghiệp.

Danh sách hội đồng xem trên tệp đính kèm:

Hoidong-chamLV-thacsi-QLKT+KTNN-2018d1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật