Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn đợt 1 năm 2018

11 tháng 5, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp trình độ thạc sĩ các chuyên ngành, đợt 1 năm 2018.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học môi trường, Lâm học.

Thời gian: 02; 03 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm: Giảng đường G2, Trường Đại học Lâm nghiệp

Danh sách Hội đồng sẽ được thông báo sau.

Nội dung thông báo học viên xem trên tệp đính kèm:

ThongBao-Tochucbaoveluanvan-đợt1năm2018.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật