Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017, đợt 1

12 tháng 5, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 1:

Thời gian: Ngày 27; 28 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường G2, Đại học Lâm nghiệp

Danh sách Hội đồng cụ thể từng chuyên ngành học viên xem trên tệp đính kèm:

TB-ToChucBaoVeLuanVanThacSi-2017-dot1

HD-BVTN-2017-D1-KTNN.PDF

HD-BVTN-2017-D1-LH.PDF

HD-BVTN-2017-QLTNR.PDF


Chia sẻ

Tin nổi bật