Thông báo nhận đăng ký và tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ năm 2017, đợt 1

6 tháng 3, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo

Về việc nhận đăng ký và tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sĩ năm 2017, đợt 1 tới các học viên K23A.

  • Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày 27/3/2017 đến 16/4/2017 (Trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng 203, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nội dung chi tiết thông báo và các mẫu đơn đính kèm: 

TB-Dangkybaoveluanvan.pdf

Cacdanhmuchoso-baove

Maudon-dangkybaove-LV

Maulylichkhoahoc

 

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật